lten

herbas     Klaipėdos miesto
    savivaldybės biudžetinė įstaiga

 Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas"
Telefonas (8 46) 49 00 95; mob. tel. 8 684 75616
Adresas: Turistų g. 30, LT-92281 Klaipėda
El. p. info@klaipedosgiliukas.lt                     
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
Įstaigos kodas 190434894
Administracijos darbo laikas:
I–V nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir
nuo 12.30 val. iki 16.30 val.

Vykdomos programos:

  • Lopšelio-darželio „Giliukas“ ikimokyklinio ugdymo programa;
  • Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa;
  • Kalbos ugdymo veiklos programa (parengta logopedo).
Neformaliojo vaikų švietimo:
1. Sveikos gyvensenos ir sveikatos saugojimo programa;
2. Kūno kultūros programa;
3. Meninio ugdymo programa "Kurdamas auginu save";
4. Stebėjimų ir eksperimentavimo ugdymo programa "Pažinimo kelias".
Tarptautinė programa "Zipio draugai“;
Dalyvaujame Goethe‘s instituto ankstyvojo vokiečių kalbos  mokymo projekte ir įgyvendiname programą "Vokiečių kalba su Hans Hase“ su  priešmokyklinių grupių vaikais.