lten

herbas     Klaipėdos miesto
    savivaldybės biudžetinė įstaiga

 Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas"
Telefonas (8 46) 49 00 95
Adresas: Turistų g. 30, LT-92281 Klaipėda
El. p. info@klaipedosgiliukas.lt                     
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
Įstaigos kodas 190434894
Administracijos darbo laikas:
I–V nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir
nuo 12.30 val. iki 16.30 val.

Vykdomos programos:

Lopšelio-darželio „Giliukas“ ikimokyklinio ugdymo programa;

 Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa;

 Kalbos ugdymo veiklos programa (parengta logopedo);

  Neformaliojo vaikų švietimo: 1. Sveikos gyvensenos ir sveikatos saugojimo programa; 2. Kūno kultūros programa; 3.  Meninio ugdymo programa"Kurdamas auginu save"; 4.Stebėjimų ir eksperimentavimo ugdymo programa "Pažinimo kelias".
Tarptautinė programa „Zipio draugai“;
  Dalyvaujame Goethe‘s instituto ankstyvojo vokiečių kalbos  mokymo projekte ir įgyvendiname programą „Vokiečių kalba su Hans Hase“ su  priešmokyklinių grupių vaikais.