lten

Tradicijos ir pasiekimai 

Kasmet vidutiniškai įstaigoje organizuojami apie  80 tradicinių ir netradicinių renginių. Organizuotos 16 švenčių, 5 iš jų bendros šventės su tėvais. Paminėtinos -  Atsisveikinimas su eglute; Baltasis badas - paukštelių, žvėrelių globa žiema; „Žiemos džiaugsmai“;  Keliaujame kalbos takeliu; Vaikų dailės darbelių parodėlės; Vasario 16 – oji; Užgavėnės „Žiema, žiema, bėk iš kiemo!“; „Ir saugus ir sveikas auga mūsų vaikas“; Pavasaris - paukščių giesmių metas; Velykos „Zuikių margučiai“;„Amatų savaitė“;Teminė – kūrybinė muzikos savaitė; Teatrinės veiklos savaitė;  Augintinių nuotraukų paroda; Mamyte, mano mieliausia!; Sveikatingumo dienos; Tarptautinė šeimos šventė; Lik sveikas, darželi!; Vaikų ginimo diena; Joninės ;Vaikų kūrybinių darbų parodos; Rugsėjo pirmoji – „Žvėrelių mokykloje“; „Mano širdelė“(širdies paminėjimo diena);  „Aš saugus, kai žinau“; „Rudens fantazija“; „Gamtos dovanos – džiaugsmas, maistas, sveikata“; Rudens vakaronės; Kalėdinės eglutės įžiebimas; Kalėdinė įstaigos interjero puošyba; Darbuotojų pasveikinimai jubiliejų, gimtadienių proga; vaikų fotosesijos; Gamtamokslinio mažųjų daržo darbai ir stebėsena; Meno atlikėjų profesionalūs spektakliai ir koncertai vaikams; Tėvų susirinkimai- paskaitos; ekskursijos, išvykos;

Pasiekimai . žr. paskatinimai ir apdovanojimai.