lten

herbas     Klaipėdos miesto
    savivaldybės biudžetinė įstaiga

 Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas"
Telefonas (8 46) 49 00 95
Adresas: Turistų g. 30, LT-92281 Klaipėda
El. p. info@klaipedosgiliukas.lt                     
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
Įstaigos kodas 190434894
Administracijos darbo laikas:
I–V nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir
nuo 12.30 val. iki 16.30 val.
 
 

Lopšelio-darželio „Giliukas“ istorija

 

Lopšelis-darželis „Giliukas“ buvo įkurta  1974 metais po didelės vėtros padarinių išvarčius medžius, palikus šioje vietoje tik dykynę. Statybininkai labai greitai pastatė darželį, vėlų rudenį jau suklego vaikai, užvirė gyvenimas. Tuomet 53-me, lopšelyje – darželyje vedėja Antanina Venckūnienė su dideliu būriu ugdytinių ir gausia darbuotojų komanda pradėjo darbą naujame pastate. Iki šių dienų pirmoji įstaigos vadovė, dirbusi iki 1986 m. yra gerbiama, minima ir nuolat kviečiama į mūsų šventes. Nuo 1986 m. spalio 1d. šios įstaigos vadove dirba direktorė  Marytė Savickienė.

Giliuko gyvavimo metai pilni sudėtingų pokyčių ir įvykių. Įkurtas kaip specialusis, darželis buvo skirtas vaikams su silpnomis ir aprimstančiomis tuberkuliozes formomis. Jį lankė 280 vaikų veikė 12 grupių. Visos grupės buvo savaitinės. Vaikai įstaigoje pasilikdavo nuo pirmadienio iki penktadienio. Miegodavo visi vaikai su retomis išimtimis. Tėvai už darželį nemokėjo. Kaip tuberkuliozinė įstaiga, buvo išlaikoma valstybės.

                      Po 10 metų - 1984 m. reorganizuotas. Įstaigos pavadinime dingta žodis „specialusis“ ir atsiranda žodis –„Sanatorinis“. Padalinamas korpusais, A korpusą skiriant vaikams dažnai sergantiems kvėpavimo takų ligomis, įvedamas tėvų mokestis. B korpusas išlieka vaikams su silpnomis ir aprimstančiomis tuberkuliozės formomis. Teko uždaryti dvi grupes ir įrengti medicinos kabinetus A korpuse  bei antrą salę B korpuse, nes korpusai turėjo būti izoliuoti, įkurta ir 10 metų įstaigoje veikė I-ma klasė (B korpuse), priklausiusi S. Dacho mokyklai. Tai buvo labai patogu tėveliams, mokytoja dirbo nusipelniusi pedagogė Eugenija Banienė. Į mokyklą išleido 10 pirmokėlių  laidų į antrą klasę.

Nuo 1993 m. birželio 1 d. 53-čiasis vaikų lopšelis darželis vadinasi „Giliuku“ .     

                      Nuo 1994 m. įstaiga vėl reorganizuojama - skiriama tik vaikams dažnai sergantiems kvėpavimo takų ligomis. Korpusai sujungiami. A korpuso salė tampa – kūno kultūros sale, B korpuso - muzikos sale. Lietuvoje prasidėjo emigracija, demografinės problemos, pradėjo mažėti ikimokyklines įstaigą lankančių vaikų skaičius. Nenuleidome rankų ruošėme skelbimus, nešiojome po daugiabučius, dėjome į pašto dėžute, rašėme straipsnius į miesto dienraščius, populiarinome Giliuko vardą. Ieškojome rėmėjų užsienyje, mums padėjo vokiečiai. Per Sandoros organizaciją gaudavome labdaros vaikams: patalynės, žaislų, rūbelių, vitaminų. Tuo metu tai buvo aktualu. Visko trūko.

2004m. decentralizavus mieste buhalterinį centrą, kūrėme savo įstaigoje buhalteriją. Atsirado pirmasis banko padovanotas senas  kompiuteris. Tapome savarankiški, taupydami ir racionaliai panaudodami kiekvieną litą, galėjome iš sutaupytų lėšų gerinta įstaigos materialinę bazę, metų gale išmokėti darbuotojams Kalėdines premijas. Nuo 2014m. įvyko buhalterijų centralizacija.

                      Baisiausia Giliuko diena 2007 m. rugpjūčio 10 d., vandalų sukeltas gaisras suniokojo darželio patalpas ir  turtą. Prasidėjo remontas itin sunkiomis sąlygomis. Valėme degėsius, tampėme baldus, nešiojome daiktus.  Negailėjome nei jėgų nei sveikatos, mus palaikė  nušvitusi viltis vėl dirbti, stengtis, aukotis.

          2008 m. vasario 6 d. į švytintį, atjaunėjusį, dažais dar kvepiantį darželį sugrįžo vaikai. Šiuo metu lopšelyje-darželyje  dirba  55 darbuotojai. Gražiame, renovuotame pastate ir erdviame kieme, su puikiais lauko žaidimų įrengimais, klega  vaikučiai. Teikiamos kokybiškos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, maitinimo paslaugos 204 vaikams: ankstyvojo amžiaus – 36, ikimokyklinio – 131, priešmokyklinio – 38. Įstaigos vaikai dalyvauja Europos sąjungos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje ir programoje „Pienas Vaikams“. Pedagogai teikia pedagoginę, socialinę pagalbą vaikui, šeimai. Teikiama specialioji logopedo pagalba 47 vaikams.

Puikiai įrengtas medicininiu procedūrų kabinetų kompleksas, kad vaikai čia sustiprintų savo sveikatą - tėvams nereikia jų vesti į polikliniką. Tuo tėvai yra labai patenkinti. Džiaugiamės vandens procedūrų kabinetu, įsigytais naujais medicininiais aparatais, puikiai dirbančiu medicininiu personalu, naujomis edukacinės patalpos saugiam eismui mokyti, darbui su interaktyvia lenta.  2015-01-19 suteikiama įstaigos asmens sveikatos priežiūros Licencija Nr. 3671. Tačiau nuo 2015-09-01 mažinami medikų etatai. Nebedirba gydytojas, bendrosios praktikos slaugytoja. Paliekamas 1 etatas masažuotojo. 

Papildomo ugdymo metu vaikai mokomi užsienio kalbų: anglų ir vokiečių, sportuoja krepšinio ir karate treniruotėse, meno ugdomi teatro studijoje ir šokio užsiėmimuose, dainuoja "Šypsenėlės" ansamblyje, neformaliojo ugdymo veiklose mokomi sveikos gyvensenos, kūno kultūros.

                      Daugiau kaip  40 metų lopšeliui – darželiui “Giliukui“ – tai virš  40 rugsėjų su būriu nedrąsių mažylių, žiemų, pavasarių ir vasarų - atsakingo, kruopštaus, kupino ieškojimų, sėkmių ir kartais nesėkmių darbo. Tai virš 40  gegužių su išleistuvių dainomis, šokiais, gėlėmis, juoku  ir išsiskirimo ašaromis. Tai didelis tarpas žmonių gyvenimo, atiduoto be galo prasmingam darbui – sėkmingam vaikų ugdymui ir jų sveikatos stiprinimui. Pedagogo  gyvenimas - begalinis aukojimasis dėl kitų.

Per  40 m. – tai didelė gyvenimo atkarpa, ir negalima pamiršti žmonių, kurių netekome. (Stasė Kapliauskienė, Liucija Jezerskienė, Veronika Stankienė, Valė Pocienė, Bronė Tamašauskienė, Stasė Gailienė,  Rūta  Kinčiuvienė, Lina Balčaitienė, Violeta Kriščiūnienė, Danutė Silkauskienė, )

Didžiuojamės ir džiaugiamės buvusiais darbuotojais, nepamirštame jų indėlio į Giliuko pasiekimų kraitę.  Tai  Regina Melnikienė, Nijolė Gedvilienė, Marijona Žičkienė, Eugenija Banienė, Aldona Kazakova, Živilė Kažiniauskienė, Stasė Rumšienė,  Stasė Stankienė, Joana Ušinskienė, Vesta Ašmontienė, Bronelė Stančikiene, Lile Pikeliene, Eugenija Berezij, Gražina Lazdauskienė, Aldona Semaško, Danutė Pabijanskienė, Jadvyga Trušinskienė ir kt.