lten

herbas     Klaipėdos miesto
    savivaldybės biudžetinė įstaiga

 Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas"
Telefonas (8 46) 49 00 95; mob. tel. 8 684 75616
Adresas: Turistų g. 30, LT-92281 Klaipėda
El. p. info@klaipedosgiliukas.lt                     
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
Įstaigos kodas 190434894
Administracijos darbo laikas:
I–V nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir
nuo 12.30 val. iki 16.30 val.

Veiklos sritys

Įstaigos veiklos sritis – švietimas.

Įstaigos veiklos rūšys:

1. Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.
2. Kitos švietimo veiklos rūšys:
2.1. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.

Įstaigos veiklos tikslas - padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius ir padėti pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Įstaigos veiklos uždaviniai:

1. teikti vaikams kokybišką ugdymą;
2. tenkinti vaikų pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;
3. teikti vaikams reikiamą pagalbą;
4. teikti informacinę, ekspertinę, konsultacinę ir kvalifikacijos tobulinimo pagalbą pedagogams;
5. užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką.

 

  

 Mokslo metų trukmė – nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 1 d. Vaikai atostogauja pagal tėvų poreikį. Į kitas ikimokyklines miesto įstaigas talpinami, uždarius įstaigą vasaros laiku, remonto darbams atlikti. 

Darbo laikas grupėse:

  • Kasdien nuo 7 val. 30 min. iki 18 val. (10,5 val. modelis).
  • Kasdien nuo 7 val. iki 19 val.  (12 val. modelis)

          Penkios darbo dienos savaitėje.

Vaikų lankomumas fiksuojamas kiekvieną dieną iki 9 val. atliekant įrašus Mūsų darželis dienyne,  buhalterinėje dokumentacijoje. Kas mėnesį atliekama analizė ir apskaita.

 Vaikų dienos ritmas

1. Labas rytas, suraitytas“    7.00; 7.30-8.00

       RYTINIS PRIĖMIMAS Į GRUPES, ŽAIDIMAI

  2. Pajudėkim, atsibuskim“   7.50- 8.00-8.30

     RYTINĖ MANKŠTA, MASAŽAI, PROCEDŪROS

 3. PUSRYČIAI   8.20; 8.30-9.00 ( priešpiečiai 10.00)

 4. Į ryto ratelį  jau kviečia  varpelis“   9.00-10.10-10.40

AKTYVIOJI UGDYMO VEIKLA, LAVINAMIEJI  ŽAIDIMAI, TYRINĖJIMAI, MENINĖ VEIKLA, KŪNO KULTŪRA,  MUZIKA , MASAŽAI, PROCEDŪROS.

 5. Saulutė šviečia - į lauką kviečia“ 10.10-11.50-12.20

      PASIRUOŠIMAS PASIVAIKŠČIOTI, UGDOMOJI VEIKLA LAUKE, GAMTOS STEBĖJIMAI,  JUDRŪS IR SAVAIMINIAI  ŽAIDIMAI, KŪNO KULTŪRA.

 6. PASIRUOŠIMAS PIETUMS, PIETŪS  11.50-12.30-13.00

 7. Pasakėlę tau seku, kad miegelis būt saldus“

     PASIRUOŠIMAS, HIGIENINĖS PROCEDŪROS, PASAKĖLĖ, POILSIO LAIKAS  -  DIENOS     MIEGAS  nuo 12.30-13.00 – iki 15.00

 8.  „Katytės mankštelė“, atsikėlęs aš žvalus“  KĖLIMASIS, ŽAIDIMAI 15.00-15.30       

 9.  VAKARIENĖ 15.30-16.00

 10. Saulutė šviečia - į lauką kviečia   MASAŽAI, PROCEDŪROS, PASIRUOŠIMAS PASIVAIKŠČIOTI, UGDOMOJI VEIKLA LAUKE, GAMTOS STEBĖJIMAI,  JUDRŪS IR SAVAIMINIAI  ŽAIDIMAI, IŠVYKIMAS NAMO   16.00-18.00

(Papildomo ugdymo būreliai 17.00-19.00)

 11. „Dar pažaiskim, pasibūkim“ – ( BUDINTI GRUPĖ)  ŽAIDIMAI, INDIVIDUALI VEIKLA, IŠVYKIMAS NAMO 18.00-19.00

                                                           

 Bendradarbiavimas

Pedagogai dalinosi gerąja darbo patirtimi ir pristatė stendinius pranešimus respublikinėse praktinėse konferencijose: „Pozityvumas ir ankstyvoji prevencija kalbos ugdyme“, „Priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių galių puoselėjimas“. Klaipėdos miesto PŠKC pedagogai pristatė metodinius darbus parodai „Ugdome kūrybingą asmenybę“. PPT psichologas Mindaugas Radušas pravedė pokalbį su priešmokyklinių „Boružėlių“ ir „Pelėdžiukų“ grupių tėvais apie vaikų priklausomybę nuo šiuolaikinių informacinių technologijų. Įstaigoje organizavome Klaipėdos miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų „Pempininkų“ rajono logopedų susirinkimą – gerosios darbo patirties sklaida. Pedagogai pagamino 25 metodines ugdymo priemones. Pristatytos ir pedagogų metodinės rekomendacijos tėvams ir pedagogams tema „Vaiko kalbos raida“. Paruoštos logopedo rekomendacijos ir IKT užduotys tėvams specialiųjų poreikių vaikų ugdymui. Organizavome įstaigos atvirų durų dienas, paruošėme informacinį bukletą tėvams. Į visuotinius tėvų susirinkimus kvietėme lektorius iš PPT, liaudies žolininkę J. Danielienę. Įstaiga pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis ir sėkmingai įgyvendino veiklos planus su šiais socialiniais partneriais: darželiu „Gintarėlis“, mokykla-darželiu „Varpelis“ Vitės ir „Smeltės pagrindinėmis mokyklomis, Klaipėdos miesto savivaldybės Viešosios bibliotekos Girulių filialu, Klaipėdos miesto sutrikusio vystymosi kūdikių namais, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centru.

Išorinis vertinimas

     Kontroliuojančių institucijų patikrinimai: 1 - Lietuvos metrologijos inspekcijos;  1 - Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento; 3 - Švietimo skyriaus, 1 - Visuomenės sveikatos centro, 2 - Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos, 1 - priešgaisrinės apsaugos tarnybos, 2 - „Klaipėdos dujos“. Atlikti: 1 mikrobiologinis vandens, 3 mikrobiologiniai maisto bloko, 1 metrologinis tyrimas. Trūkumų nenustatyta, į rekomendacijas atsižvelgta.   Su tikrinimo pažymomis galima susipažinti Direktoriaus kabinete.