lten

Komisijos ir darbo grupės

Turto metinės inventorizacijos komisija:

Pirmininkė - neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja Nijolė Medvedeva.

Nariai:

specialistė apskaitai Vaida Norvaišienė;
logopedė Ingrida Kasputytė;
auklėtojo (mokytojo) padėjėja Loreta Piežienė;
biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus specialistas.

Lopšelio-darželio „Giliukas“ vidaus audito komisija:

Komisijos pirmininkė –
sekretorė – logopedė Ingrida Kasputytė.

Nariai:

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aida Gedrimienė;
neformaliojo (papildomojo) ugdymo  mokytoja Nijolė Medvedeva;
ikimokyklinio ugdymo mokytoja Loreta Karpuvienė;
ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina Patkaukienė;

Maisto produktų inventorizacijos komisija:

Pirmininkė - neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja Nijolė Medvedeva.

Nariai:

specialistė apskaitai Vaida Norvaišienė;
valytoja, rūbų prižiūrėtoja Birutė Veršilienė.
Atsakingas asmuo – sandėlininkė Valentina Urbaitienė.

Ilgalaikio ir trumpalaikio turto pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nurašymo, išardymo ir likvidavimo komisija:

Pirmininkė - neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja Nijolė Medvedeva.

Nariai:

specialistė apskaitai Vaida Norvaišienė;
meninio ugdymo mokytoja Vilma Einikienė.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ vaiko gerovės komisija:

Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aida Gedrimienė.
Pavaduotoja – logopedė Ingrida Kasputytė.
Sekretorė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ingrida Butkienė.

Nariai:

direktorė Laura Vaitkienė
ikimokyklinio ugdymo mokytoja Raimonda Užpalienė;
ikimokyklinio ugdymo mokytoja Laima Laurinaitienė;
visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Rima Jefimova.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ ikimokyklinio ugdymo programos atnaujinimo kūrybinė darbo grupė:

Pirmininkas - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aida Gedrimienė.

Nariai:
mokytoja Laima Laurinaitienė;
mokytoja Audronė Žemgulienė;
mokytoja Lina Patkaukienė;
mokytoja Ingrida Butkienė;
mokytoja Laimina Alešiūnienė;
meninio ugdymo mokytoja Vilma Einikienė;
neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja Nijolė Medvedeva.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“  gautinų sumų ir išankstinių apmokėjimų nuvertėjimo komisija:

Komisijos pirmininkas –  specialistė apskaitai Vaida Norvaišienė.

Nariai:

direktoriaus pavaduotoja Eugenija Čekienė;
neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja Nijolė Medvedeva;
 direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aida Gedrimienė.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“  metinio veiklos plano parengimo darbo grupė:

Pirmininkė - direktorė
Sekretorė – raštinės administratorė Gražina Jonauskienė.
Nariai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aida Gedrimienė;
logopedė Ingrida Kasputytė;
priešmokyklinio ugdymo mokytoja  Ineta Mačiulaitienė;
ikimokyklinio ugdymo mokytoja Audronė Žemgulienė;
ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rima Gricanova;
ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina Patkaukienė.
 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ strateginio plano  parengimo darbo grupė:

Pirmininkė – direktorė

Sekretorė – raštinės administratorė Gražina Jonauskienė.

Nariai:

priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vilma Vilkienė;
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aida Gedrimienė;
direktoriaus pavaduotoja Eugenija Čekienė;
ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina Patkaukienė.

Atsakingu asmenų, už geros higienos ir praktikos taisyklių įdiegimą, grupė:

Direktoriaus pavaduotoja Eugenija Čekienė;
Maisto produktų sandėlininkė Valentina Urbaitienė;
Virėja Laimą Jankūnienė;
Virėja Vilma Milienė;

Atsakingas asmuo už korupcijos prevencijos vykdymą:

Meninio ugdymo mokytoja Vilma Einikienė

Paramos skirstymo ir panaudojimo kontrolės komisija:

Pirmininkė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aida Gedrimienė

Nariai:

specialistė apskaitai Vaida Norvaišienė;
direktoriaus pavaduotoja  Eugenija Čekienė;
sandėlininkė Valentina Urbaitienė;
masažuotoja Rima Žilinskienė.

Klaipėdos l.-d. „Giliukas“ tarptautinio meninio projekto „Kuriantis vaikas – laimingas vaikas“ kūrybinė darbo grupė:

Projekto koordinatorės – Aida Gedrimienė (II vadybinė kategorija).
Vadovė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Birutė Šimkutė.
Sekretorė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Loreta Karpuvienė.
Narės: pedagogės – Lina Patkaukienė, Rima Gricanova, Vilma Vilkienė.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ socialinio-kūrybinio projekto „Saviraiškos ugdymos“ kūrybinė darbo grupė:

Projekto koordinatorė, kvalifikacija – Aida Gedrimienė, II vadybinė kategorija.
Vadovė – meninio ugdymo mokytoja Vilma Einikienė.
Narės: pedagogės –  Nijolė Medvedeva, Ingrida Butkienė, Kristina Janavičienė, Ineta Mačiulaitienė, Loreta Karpuvienė, Ingrida Kasputytė, Lina Patkaukienė, Diana Krasnopiorova.

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ metraščio kūrybinė darbo grupė:

Projekto koordinatorė, kvalifikacija – Aida Gedrimienė, II vadybinė kategorija.

Vadovė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Raimonda Užpalienė.

Narės: pedagogės – Laima Laurinaitienė,  Ingrida Kasputytė, Ingrida Butkienė, Audronė Žemgulienė.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ ekologinio projekto „Gamta mūsų namai“ kūrybinė darbo grupė:

Projekto koordinatorė, kvalifikacija –

Vadovė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina Patkaukienė.

Narės: pedagogės – Aida Gedrimienė, Ineta Mačiulaitienė, Vilma Vilkienė, Loreta Karpuvienė, Rima Gricanova, Birutė Šimkutė, Laimina Alešiūnienė, Ingrida Butkeinė, Nijolė Medvedeva, Vilma Einikienė.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ vaikų sveikatingumo ugdymo projekto „Augu sveikas ir saugus“ kūrybinė darbo grupė:

Projekto koordinatorė, kvalifikacija –

Narės: pedagogės – Aida Gedrimienė,  Ingrida Butkienė, Ineta Mačiulaitienė, Vilma Vilkienė, Rima Gricanova, Nijolė Medvedeva, Ingrida Kasputytė, Kristina Janavičienė, visuomenės sveikatos
biuro specialistė Rima Jefimova.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ pilietinio ugdymo projekto „Gimtinės spalvos“ kūrybinė darbo grupė:

Projekto koordinatorė, kvalifikacija – Aida Gedrimienė, II vadybinė kategorija.

Vadovė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ingrida Butkienė.

Sekretorė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Laima Laurinaitienė.

Narės: pedagogės – Laimina Alešiūnienė, Vilma Einikienė, Rima Gricanova, Loreta Karpuvienė, Ineta Mačiulaitienė, Nijolė Medvedeva, Vilma Vilkienė, Ingrida Kasputytė, Lina
Patkaukienė, Audronė Žemgulienė, Krisitna Janavičienė.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ vaikų saugaus ugdymo projekto „Aš saugus kai žinau“ kūrybinė darbo grupė:

Projekto koordinatorė, kvalifikacija – .

Vadovė - ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rima Gricanova.

Narės: pedagogės – Aida Gedrimienė, Loreta Karpuvienė, Ingrida Kasputytė,  Birutė Šimkutė.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ vaikų lietuvių kalbos ugdymo projekto „Keliaujame kalbos takeliu“ kūrybinė darbo grupė:

Projekto koordinatorė, kvalifikacija – Aida Gedrimienė II vadybinė kategorija.

Vadovė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ineta Mačiulaitienė.

Narės: pedagogės – Ingrida Kasputytė, Aida Gedrimienė,  Nijolė Medvedeva, Ilona Rebždienė, Kristina Janavičienė, Raimonda Užpalienė,Vilma Vilkienė, Diana Krasnopiorova, Audronė
Žemgulienė.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ interjero puošybos kūrybinė darbo grupė:

Projekto koordinatorė, kvalifikacija –

Vadovė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vilma Vilkienė.

Narės: pedagogės – Loreta Karpuvienė, Kristina Janavičienė, Rima Gricanova, Audronė Žemgulienė, Ineta Mačiulaitienė, Ingrida Butkienė, Asta Bartkuvienė, Diana Krasnopiorova, Vilma Einikienė, Aida Gedrimienė.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ vaikų kalbos sutrikimų prevencinį projektą "Mažais žingsneliais link gražios kalbos":

Projekto koordinatorė, kvalifikacija – Aida Gedrimienė, II vadybinė kategorija.

Vadovė – logopedė Ingrida Kasputytė.

Narės: pedagogės – Laimina Alešiūnienė, Ingrida Butkienė, Loreta Karpuvienė, Lina Patkaukienė, Kristina Janavičienė, Laima Laurinaitienė, Audronė Žemgulienė, Diana Krasnopiorova.