lten

 

PEDAGOGŲ VARDINIS SĄRAŠAS 2019-2020 M. M.
 

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybė

Dėstomas dalykas

Darbo stažas

Išsilavinimas

Kvalifikacijos kategorija (pedagoginė, vadybinė)

1

Laura Vaitkienė

Direktorė

 

 

 

2

Aida Gedrimienė

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Vadyba,Ikimokyklinis ugdymas

35 m.

ŠPI

Aukštasis

Mokytoja metodininkė

II vadybinė

3

Nijolė Medvedeva

 Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja

Ikimokyklinis ugdymas

34 m.

ŠPI

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

4

Birutė Šimkutė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinis ugdymas

36 m.

Klaipėdos m. kolegija.

Aukštasis neuversitetinis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  metodininkė

5

Asta Bartkuvienė 

Neformaliojo ugdymo mokytoja  Ikimokyklinis ugdymas  10 m. 

Klaipėdos universitetas; Vilniaus dailės akademija.

Aukštasis 

Mokytoja 

6

Dovilė Razminaitė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

 

 

 

7

Laimina Alešiūnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinis ugdymas

42 m.

ŠPI

Aukštasis

Vyresnioji mokytoja

8

Giedra Andriušienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Priešmokyklinis ugdymas

 

 

 

 

 

9

Ingrida Butkienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinis ugdymas

31 m.

KU

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

10

Sniežana Jakimavičienė 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinis ugdymas 1 m. 

KU

Aukštasis 

Mokytoja

11

Vilma Einikienė

 Meninio ugdymo mokytoja

Muzikinis ugdymas

16 m.

KU, Aukštasis,

KU choro dirigentas

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

12

Rima Gricanova

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinis ugdymas

30 m.

ŠPI

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

13

Loreta Karpuvienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinis ugdymas

30 m.

ŠPI

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

14

Laima Laurinaitienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinis ugdymas

29 m.

ŠPI

Aukštasis

Vyresnioji mokytoja

15

Lina Patkaukienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinis ugdymas

25 m.

KK

Aukštasis

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

16

Raimonda Užpalienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinis ugdymas

32 m.

ŠPI

Aukštasis

Vyresnioji mokytoja

17

Audronė Žemgulienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinis ugdymas

23 m.

KU

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

18

Ineta Mačiulaitienė

Priešmokyklinio ugdymo

mokytoja

Priešmokyklinis ugdymas

26 m.

ŠPI

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

19

Vilma Vilkienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja                             

Priešmokyklinis  ugdymas

21 m.

ŠPI

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

20

Diana Krasnopiorova

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinis ugdymas  4 m.                                              KU Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

21

Ingrida Kasputytė

Logopedė

Specialusis ugdymas - logopedija

13 m.

ŠU

Aukštasis

Magistras

Logopedė metodininkė

22 

Anžela

Malyševa 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinis ir preišmokyklinis ugdymas

10 m. 

VPU Aukštasis. Lietuvos edukologijos universitetas - ikimokyklinis ir preišmokyklinis ugdymas

Mokytoja

23 Ilona Paulauskienė  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja        
 
 
 
 

Pastabos. * Auklėtojas privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir būti baigęs vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų ir turintis auklėtojo kvalifikaciją. **Priešmokyklinės grupės pedagogas privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, būti įgijęs ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėtojo arba (ir) pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją ir papildomai išklausęs priešmokyklinio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo kursą pagal Švietimo ir mokslo ministerijos reikalavimus atitinkančias kvalifikacijos tobulinimo programas.

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,GILIUKAS”
DARBUOTOJAI

Direktorius - 1
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui - 1
Direktoriaus pavaduotojas -1
Specialistas apskaitiai - 1
Raštinės admininstratorius - 1
Masažuotojas - 1
Logopedas  - 1
Meninio ugdymo mokytojas - 1
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas - 4
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas - 13
Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas - 2
Aptarnaujantis, technikinis personalas - 28
Iš viso dirba 55 darbuotojai