lten

herbas     Klaipėdos miesto
    savivaldybės biudžetinė įstaiga

 Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas"
Telefonas (8 46) 49 00 95; mob. tel. 8 684 75616
Adresas: Turistų g. 30, LT-92281 Klaipėda
El. p. info@klaipedosgiliukas.lt                     
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
Įstaigos kodas 190434894
Administracijos darbo laikas:
I–V nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir
nuo 12.30 val. iki 16.30 val.

Viešosios paslaugos
 
Lopšelyje-darželyje „Giliukas" teikiamos kokybiškos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos. Pedagogai teikia pedagoginę, psichologinę, socialinę pagalbą vaikui, šeimai.  
Mažinant vaikų sergamumą kvėpavimo takų ligomis, taikoma sveikos gyvensenos patirtis, fizinis aktyvumas, sveika mityba, reabilitacinis darbas, sudaromos higieninės sąlygos. Ugdomasis ir gydomasis darbas vyksta, derinant GFK procedūras, fizioterapiją ir ugdymą gamtoje.
Įstaigoje veikia Vaiko gerovės  komisija, kuri įvertina vaiko silpnai besivystantį gebėjimą, informuoja tėvus, nukreipia konsultuotis pas specialistus.
Teikiama logopedo pagalba. Logopedas individualias bei pogrupiams kalbos ugdymo programas rengia pagal vaikų kalbėjimo ir komunikacijų sutrikimus.  Kuria funkcionalią aplinką, ruošia naujas ugdymo priemones.  Taikoma prevencija, numatant grupėje prioritetinę kalbos ugdymo sritį ir taikant netradicinius kalbos ugdymo metodus (dailės terapijos elementai, praturtinama priemonėmis kalbinė grupių aplinka).
 
Mokamos paslaugos
 
Lopšelyje-darželyje „Giliukas" vaikų mityba organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos higienos normomis: HN 15:2003, HN 75:2016, ir Geros higienos praktikos taisyklėmis viešojo maitinimo įmonėms. Vaikai maitinami 3 kartus dienoje, maistas gaminamas darželio virtuvėje. Jį ruošia virėjos, turinčios virėjų kategorijas. L.-d. „Giliukas" vaikai maitinami laikantis subalansuotos ir sveikos mitybos pagrindų.