lten

Viešosios paslaugos
 
  
Lopšelyje-darželyje „Giliukas" teikiamos kokybiškos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos. Pedagogai teikia pedagoginę, psichologinę, socialinę pagalbą vaikui, šeimai.  
    Mažinant vaikų sergamumą kvėpavimo takų ligomis, taikoma sveikos gyvensenos patirtis, fizinis aktyvumas, sveika mityba, sanatorinis – reabilitacinis darbas, sudaromos higieninės sąlygos. Ugdomasis ir gydomasis darbas vyksta, derinant GFK procedūras, fizioterapiją ir ugdymą gamtoje.
    Įstaigoje veikia Vaiko gerovės  komisija, kuri įvertina vaiko silpnai besivystantį gebėjimą, informuoja tėvus, nukreipia konsultuotis pas specialistus.
    Teikiama logopedo pagalbą. Logopedas individualias bei pogrupiams kalbos ugdymo programas rengia pagal vaikų kalbėjimo ir komunikacijų sutrikimus.  Kuria funkcionalią aplinką, ruošia naujas ugdymo priemones.  Taikoma prevencija, numatant grupėje prioritetinę kalbos ugdymo sritį ir taikant netradicinius kalbos ugdymo metodus ( dailės terapijos elementai, praturtinama priemonėmis kalbinė grupių aplinka).
 
Mokomos paslaugos
 
  
Lopšelyje-darželyje „Giliukas" vaikų mityba organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos higienos normomis: HN 15:2003, HN 75:2016, ir Geros higienos praktikos taisyklėmis viešojo maitinimo įmonėms. Vaikai maitinami 3-4 kartus dienoje, maistas gaminamas darželio virtuvėje. Jį ruošia virėjos, turinčios virėjų kategorijas. L.-d. „Giliukas" vaikai maitinami laikantis subalansuotos ir sveikos mitybos pagrindų. 

Kitos mokomos paslaugos:

*krepšinio treniruotės
*sportinio karatė treniruotės
*teikiama choreografijos mokymo paslauga
*teatro klasė
*anglų kalba