lten

Mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (skaityti)

Klaipėdos lopšelio-darželio "Giliukas" supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės (skaityti)

Viešųjų pirkimų planas 2019 metams (skaityti)

Viešųjų pirkimų planas 2018 metams (skaityti)

Viešųjų pirkimų planas 2017 metams (skaityti)

Viešųjų pirkimų planas 2016 metams (skaityti)

Viešųjų pirkimų planas 2015 metams (skaityti)