lten

herbas     Klaipėdos miesto
    savivaldybės biudžetinė įstaiga

 Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas"
Telefonas (8 46) 49 00 95; mob. tel. 8 684 75616
Adresas: Turistų g. 30, LT-92281 Klaipėda
El. p. info@klaipedosgiliukas.lt                     
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
Įstaigos kodas 190434894
Administracijos darbo laikas:
I–V nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir
nuo 12.30 val. iki 16.30 val.

2020 metai

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis (skaityti)

 

2019 metai

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis (skaityti) 
Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita (skaityti)
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis (skaityti)
2019 m. rugsėjo 30 d. tarpinio finansinio ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas (skaityti)
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis (skaityti)
Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita (skaityti)
2019 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys (skaityti)
Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita (skaityti)
Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita (skaityti)
2019 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys (skaityti)

2018 metai

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita (skaityti)
2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys (skaityti)
2018 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys (skaityti)
2018 m. rugsėjo 30 d. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (skaityti)
2018 m. birželio 30 d. metų finansinių ataskaitų rinkinys (skaityti)
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita pagal 2018m. birželio 30 d. duomenis (skaityti)
2018 m. kovo 31 d. metų finansinių ataskaitų rinkinys (skaityti)

2017 metai

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. (skaityti)
2017 m. gruodžio 31 d. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (skaityti)
2017 m. rugsėjo 30 d. finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaįtos (skaityti)
2017 m. rugsėjo 30 d. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (skaityti)
2017 m. rugsėjo 30 d. tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas (skaityti)
2017m.birželio 30d. tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas (skaityti)
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita pagal 2017m. birželio 30 d. duomenis (skaityti)
2017 m. birželio 30 d. metų finansinių ataskaitų rinkinys (skaityti)
2017 m. kovo 31 d. tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas (skaityti)

2016 metai

2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys (skaityti)
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. (skaityti)
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. (skaityti)
2016 m. rugsėjo 30 d. tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas (skaityti)
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis (skaityti)
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. (skaityti)
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. (skaityti)
2016 m. birželio 30 d. tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas (skaityti)