lten

herbas     Klaipėdos miesto
    savivaldybės biudžetinė įstaiga

 Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas"
Telefonas (8 46) 49 00 95; mob. tel. 8 684 75616
Adresas: Turistų g. 30, LT-92281 Klaipėda
El. p. info@klaipedosgiliukas.lt                     
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
Įstaigos kodas 190434894
Administracijos darbo laikas:
I–V nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir
nuo 12.30 val. iki 16.30 val.

Karantinas:

Emocinė ir psichologinė pagalba karantino metu (skaityti)

Kaip elgtis parduotuvėje (skaityti)

Kaip elgtis karantino metu (skaityti)

Kaip būti fiziškai aktyviems karantino laikotarpiu (skaityti)

Kaip suvaldyti stresą vaikams (skaityti)

Kaip suvaldyti stresą (skaityti)

Kaip elgtis lauke (skaityti)

Ligos simptomai (skaityti)

Svarbūs kontaktai (skaityti)

Kiek gyvena COVID-19 (skaityti)

Visą parą budintys telefonai (skaityti)

Mobilūs COVID-19 patikrinimo punktai (skaityti) (skaityti)

Kaip reikia elgtis karantino metu (skaityti)

Kaip suvaldyti nerimą per COVID-19 (skaityti) 

Pokyčiai šalyje karantino metu (skaityti)

Konsultacija dėl savivaldybės suteikiamų saviizoliacijos patalpų (skaityti)

Karštoji linija (skaityti)

Simptomų palyginimas (skaityi)

6 žingsniai norint pasitikrinti dėl COVID-19 (skaityti)

 

 

Numatomos veiklos:

Kovo mėnesio veiklos (skaitiyti)

Sveikata:

Klaipėdos lopšelio-darželio "Giliukas" vaikų profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2019-2020 m. (skaityti)

Veiklos dokumentai:

Klaipėdos l.-d. "Giliukas" 2019 m. veiklos ataskaita (skaityti)

Klaipėdos lopšelio-darželio "Giliukas" direktorės 2019 metų veiklos atsakaita (skaityti)

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ direktorės 2018 metų veiklos ataskaita (skaityti)

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ direktorės 2017 metų veiklos ataskaita (skaityti)

Planavimo dokumentai:

Klaipėdos l.-d. "Giliukas" 2020 m. veiklos planas (skaityti)

2020 metų bendruomenės mikroklimato gerinimo planas (skaityti)

Klaipėdos lopšelio-darželio "Giliukas" 2020-2022 metų strateginis veiklos planas (skaityti)

Klaipėdos l.-d. "Giliukas" 2019 m. veiklos planas (skaityti)

Klaipėdos l-d "Giliukas" 2017 m. vaikų sveikatos priežiūros planas.

Klaipėdos l-d "Giliukas" 2018 m. veiklos planas.

Kiti dokumentai:

Mokymo nuotoliniu būdu taisyklės (skaityti)

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų turizmo renginių organizavimo tvarka (skaityti)

Metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas (skaityti)

Ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas (skaityti)

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka (skaityti)

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka (skaityti)

Darbo apmokėjimo sistema (skaityi)

Darbuotojų skatinimo bei pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų, tvarka (skaityti)

Informacinių ir komunikacinių technologijų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka (skaityti)

Įstaigos darbo ir  vidaus tvarkos taisyklės (skaityti)

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos „plačiojo“ audito atlikimo formos rezultatai 2016-2017m.m. (skaityti)

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimai:

  • 2015 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-352 „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“;
  • 2016 m. liepos 28 d. Nr. T2-212 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-352 „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;
  • 2016 m. gegužės 26 d. Nr. T2-143 „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo“;
  • 2016 m. liepos 28 d. Nr. T2-191 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-143 „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo“ pakeitimo“;

Mokymo sutartys:

Ikimokyklinio ugdymo sutartis (skaityti)

Priešmokyklinio ugdymo sutartis (skaityti)