lten

     Darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių

 

 

 

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų
skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

2019 m. I ketvirtis

2018 m.

 

Direktorius

1

 1750,76

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

1439,36

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

17

987,22

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

2

1079,52

 

Meninio ugdymo mokytojas

1

1112,39

 

Masažuotojas

1 785,42  

Elektrikas

1  593,39  

Logopedas

1

1157,37

 

Sandėlininkas

1 593,39  

Specialistas apskaitai

1

758,42

 

Direktoriaus pavaduotojas

 1

956,69

 

Raštinės administratorius

1

785,42

 

Auklėtojo (mokytojo) padėjėjas

13

588,07

 

Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas

2

1076,92

 

Darbininkai: pagalbinis  darbininkas, patalynės ir skalbinių išdavėjas, valytojas, kiemsargis, pastatų, statinių, įrengimų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas

6

555,00

 

Virėjas

3

658,55